She'ri az ==> Roodaki <==

[ Roodaki ]

             |    |    | = |        .   . |  . 
             | _o  > |>  . |_)_ |  4_    ]_,_  4_ |_o  
             /      (_)  : /  .  (_S  c     / 

        ..  |  .         = .   /.    |   . |  . 
        __,_w | ]_,_  4_o_8    _)_,_  q_)_  q_7 |  4_ |_o  
              c      (_S /  .  /   /c  /     / 

      | . .    .    .    |  /  / .   |     .. . =
   !   |_8_    q_7_o  o_c  . |_w_) (_)_,_  | |_7 4_  __,_9_)
     /   /  / /    (   (_)      :  (|    .     

          ..  |  .   .  ~  :   |      / |  / |  
          __,_w | ]_,_o q   | q_  | |_7 4_  4_) |_w_) |_w_ 
                 / / /  /  (|    .         . 		- Behnam

=begin=
 
			zmanh
zmanh pndy bh raygan dad mra
zmanh ra Gv nkv bngry hmh pnd ast
gft bh Hal nyk ksan Qm mKvr znhar !
bsa ksa kh bh Hal tv Arzvmnd ast
az: rvdky

=end=
Poetry Home Page