She'ri az ==> Hooshang Ebtehaj <==
                                    |_,_7 
                                   (| : / 
								   --------

       .. .      ..       |       . |  /  |  . 
       __,_9    _w_9_  _8  . |_8_7  _o_c   | 4_) > |_ _9 
          /  (_S    /   (_)  .  /    /      : /  

          .. .      /   . /|         . /      
          __,_9    _w_) o ]_,_)| _  e_o_7  . _ _)  o_ ]_ > 
             /  (_S       /c  (_ .  (_): /  ( : :    =   . |   /       c       |.  . |   /      | c 
 (_) _o   |  . _)_o  . q_,_w  q  . > |   |  . _)_o    > |_w 
   /   /  (_)    (_) / :   /  (_)  /  /  (_)    (_S    

       .. .        .  = . .      ~      .  = . . 
       __,_9    _w_  4_ q_)_,_   q  ]_o |   _w_  4_ q_)_,_  
          /  (_S .   /  : /  /     (_S .   /  : /     . |      | . | :    . |          /   .|    ~
    ]_ |_o  >  4_|_9 |_o  . _  |  _,_  . q_7 4_)  |_9_D  . |
        /         (_): /  / :c  (_) /c    (|    (_) 

   .. .         =. |      .|        /       | 
   __,_9    _w _7 (_)_ |_  4_  |_9_D  . q_7 4_)  _,_  . |q 
      /  (_S  /.     .  .  (|    (_) /c    / :c  (_) /           c  .         | . | :         c   . |
          w_ ]_,_,_o  _o_c  4_|_9 |_o   w_  q   w_,_   |
         (_/ :   :   /          (_/ c  /  (_/ :c  / 

       .. .       . |   =    c         c    =
       __,_9    _w_  |_  4_) q  ]_w   _    q _w_,_  4_)
          /  (_S c / .    /     (_Sc  (_S / /  :c                    |             .       |  
         o_ > q_7q    |_  >  _w  _   _w_7 q_7_o_8  , |_o 
        ( :  /. /  (_S : /   /   /.  (_S   /c       

  .. .      .        |     /   .     ..  |   
  __,_9    _w_7  _7q_o  . _ |  _  4_) ]_7_,_w  4_7 __,_w |_  > 
     /  (_S   (_./   (_):  /.     .     c     : /           | .      . |    c   c   | .      : .  
         |_,_ >  | >   |   ]_w   w q_o | _9  q   _,_9  
          :   (|   /  (_S    (_/ /  /   /  (_S   / 

       .. .      . :   |  .   /   .     ||.     
       __,_9    _w_9_o  > |_    4_)   _c _o  4_||_  . q_7
          /  (_S      :  /    (_S  /       (_) /c        |    |  :    |          ~   .      : .  
      > |>    | q_    |_7  _w  4_  ]_o |  o_c  q   _,_9  
         (_S  /  (_S .  /   .     (   /  (_S   / 

           .. .        |  .      ~    = |   
           __,_9    _w  > |_ _9  q  ]_o |    _)> |]_,_ 
              /  (_S  /   : /   /     (_S /    :.       ..  |    ~     :   |    |  /          |
      __,_w |  _8 | 4_  4_,_w_  |_o  4_ |_w_)_,_w  _o_c  . _ |
          (_S    .    .     :    .   /    (_): 

        .. .      ..          c     .       
        __,_9    _w_9_  q  ]_ _  e_o_w  _w      > q > 
           /  (_S    /  : /c  (_    /   /  (_S  /  
				- Behnam

=begin=
 
rHyl
fryad kh az emr jhan hr nfsy rft
dydym kzyn jme prakndh ksy rft

Sady mkn az zadn v Syvn mkn az mrg
zyngvnh bsy Amd v zyngvnh bsy rft

An Tfl kh Gvn pyr azyn qaflh dr~mand
van pyr kh Gvn Tfl bh bang jrsy rft

az pyS v ps qaflh emr myndyS
gh pySrvy py Sd v gh baz~psy rft

ma, hmGv Ksy br sr dryay vjvdym
dryast Gh snjd kh br ayn mvj Ksy rft

rfty v framvS Sdy az dl dnya
Gvn nalh mrQy kh z yad qfsy rft

rfty v Qm Amd bh sr jay tv ay dad
bydadgry Amd v fryad~rsy rft

ayn emr sbksayh ma bsth bh Ahy~ast
dvdy z sr Sme pryd v nfsy rft

=end=
Poetry Home Page