She'ri az ==> Hadi Khorsandi <==
                                     = /
                                   . ]_) _)
                                  (_)  / 
								  -----------

              = / ..  | .    = .   . |      c 
            . ]_) _) __,_w |_,_ >  |_)_,_7  c | _7 q  o_w_7
           (_)  /      :   (|  .  (_ /c  /  (  c 

           = / ..  |  .        = .   / .     
        . ]_) _) __,_w |_,_   4_7 , o_ _)_,_  (_)_,_  . q_7
        (_)  /      .: /  c   ( : /  .    :  (_) /c              .    /|.      /     |         
        > _   _o_   w_)|_  q   w_)  _  4_|_o_7 o > q_8_,_ 
         /. (_S   (_/    /  (_/   /.        /  :. 

            = / ..  |       . :     =|   c .| c 
          . ]_) _) __,_w |_,_8_o  q  _,_  4_7  _)|   w_7|_w 
         (_)  /      :    /  / :   c  /   (_/             ..   .   . . =  |     ..   .   .      c 
         __,_w_,_  o ]_ _)  |_o  q  __,_w_,_  o ]_  >  _,_w 
            :     /  /    /     :     /   / :  

         = / ..  |   .  .     | c  .   /   .  
       . ]_) _) __,_w |_,_ _9  4_  , . |_   4_  4_)   _,_e_ 
      (_)  /      .: /      (_) : /       (_S  :          . /   .     .:    .. .  c .   c |   |   | 
        ]_,_)  _o_    ]_,_  q  __,_ q_w_7   w | o > |_o  |_ 
           (_S   (_S    /    /   (_/        . 

            = / ..  | : ~     = / ..  |    | : . 
       !  . ]_) _) __,_w |_o | , . ]_) _) __,_w |  . _o_|_,_,_7
         (_)  /          (_)  /       (_)    .      ..  |   | c  .    : c      .    ||  ..    . 
     __,_w | ]_8 |_w  c _o  _,_w  , o > q_,_  __,_|_D __,,_p _9 
               (_ /  /       / .  .        /  

         = / ..  |  . |       . |  : . .   |     
      . ]_) _) __,_w |   | q  __,_7  | 4_,_9 _  q |  . q_7
      (_)  /      /  /  /  c c  /     /  /  (_) /c     :      :  .       =.     |  ..   .      || 
    q _  q  q    q  . _,_)_   _  |_  __,_w_,_   w q q |_D 
   (/ /.  /  (/ / /  /  (_) :  /  /c  .     :  (_/ / /   

              = / ..  | ~        |    c  =.  / 
           . ]_) _) __,_w | |  . _o_7   _|q   w_,_)_ _)_ 
           (_)  /      /  (_) c  (_S /  (_/ :  / :      ..   .   . . /   . |         /   | |  |      
     __,_w_,_  ]_,_,_)    | > o > q   4_)  . |_|_,_|_  . q_7
        :       (_S / /    / /    (_)   . .  (_) /c 

         = / ..  | ~  c  .   c  .  . .     . .  | 
      . ]_) _) __,_w |q |  w q_7   w_ q_7  _7_9  q  _7_9  |_ 
      (_)  /      /  (_/ /  (_/ : /  (_   /  (_    .          . .    .    |     / : c   ..   .   . .  
        ]_    _o_  q  |q  q  (_)_,_w_  , __,_w_,_  4_,_  q_ 
          / (_S   / / /  /     c      :    : / /. 

             = / ..  | c | :    |   . |  .   c  | /
          . ]_) _) __,_w |_w |_o_    | _   | 4_   w  |_)
          (_)  /           (_S /.  /     (_/ /                  /  /     .    | .    /.  . =  
               (_)_,_) q_7   _ ]_,_o | _7 o > _)_  _) _8 
                 .  /c  (_S  :  /    /   / /  

                = / ..  |    .. |  ||.:    | . |
             . ]_) _) __,_w | _,_o  __ | _8 |_D_  . _ |  |
             (_)  /      / .     /     (_):  /           = . |  ..     .      |     .   |   . 
         (_)_,_|_  __,_w q_  4_  q  >  |>  |_,_9  _7|_c  4_ 
            c     /c    /   /   (| :   (_.     

              = / ..  | .    .      | . :  |   
            . ]_) _) __,_w |_,_ >  4_9_,_7 4_  |_,_,_c |  _ 
           (_)  /      :     :.  .       (_S.             .     | .   .. . .     :   / .     
      ]_8 >   _o_     |_7 q  __,_9_7 4_  . _  (_)q_7  . q_7
         (_S   (_S /   /       .  (_)    /  (_) /c 

                = / ..  | ||    ||    |    | =. |
             . ]_) _) __,_w |_||_  o_||_c  | |_o   |_)_ |
             (_)  /       .  (     (|    /                      .    ~  . |.         c . |. 
             > _   _o_  q_8 | 4_9 |_  4_  ]_w_7   w_9 |_ 
              /. (_S   /        .     (_/    

           = / ..  |        . |    c  = :     
         . ]_) _) __,_w |]_,_  q  _7,_p |q   w_,_)]_o_c   _ 
        (_)  /       :c  /  (_   /  (_/ :     (_S.              ~  :  / " | :  . | "    |   |  .    
          o ]_o |  _,_o_)  |_o_   |     |_8_o_|_,_9   > 
               /       .  / /   (_S     :   /  

            = / ..  |       .     |   . |    
       !  . ]_) _) __,_w |_o_e_o  q  _o    |_ >   |  q > 
         (_)  /          /  /  /  / :   /  / /              c      c   . /  | =.    .  .      =
        | >  o_w_7 4_   w_o_,_,_) o |_)_   _p _c   _  _)
       (|   (  c  .  (_/  :        (_/  /  (_S.  / 

            = / ..  |  .   /           . |  . |
         . ]_) _) __,_w |_,_   4_)  o_,_8 >   _o  __9 |,_p_ |
         (_)  /      .: /    ( :   (_S             c  .    .    : | . |   /           . |  . |
     w_ q_7   q_7 q  q_|_7 |_  4_)  o_,_8 >   _o  __9 |,_p_ |
    (_/ : /  (_S /  /  (/    .    ( :   (_S        

              = / ..  | ||    ..  .  /|    | . |
            . ]_) _) __,_w |_||q  q  __,_,_ (_)|_  . |_w_ |
           (_)  /       /  /    :    c  (_)           |   : | ..       ..  .     . .    |    |. 
       | 4_o_o_| __,_w o >  q_7_   q   _7 _  4_  |   . |_ 
     (_S            / /   / / /  (_ /   .  /  (_)  

           = / ..  | . | ::  .     .    .  .  | . 
         . ]_) _) __,_w |,_p |_o_    q  4,_p _c    c  |_9 
        (_)  /           /  /    /   /  (_ /         ..   .   . | |    |    . .    .   .   . |  .  
      __,_w_,_  __9 |_|  |_8 | q  ]_    _o_  _,_8   | __9 _7
         :       (|   /   / (_S   /    /    / 

             = / ..  | .  .      ||.:  |   . | =  
           . ]_) _) __,_w |_c q_c  q  _8 |_D_  |_  4_ |_)_,_ 
          (_)  /       /   /  /      .     :.               : c | .  .. ||      |   |  |.  |  / 
             4_,_w |]_  __,_||_w     |_c > | 4_D_7_| (_)_ 
                        /  (_S           : 

         = / ..  | |   / ..     : ||      .    |
       . ]_) _) __,_w | |>  4_) __,_w   _,_||_w   > q_7  . _ |
      (_)  /      /         (_S    /   /  (_):        |     |   .   .    | :      :  .  .  | . 
       |_o    |_8 ]_,_o _,_8  | |_o  q  |_,_o    c  |_9 
          (_S      /    (|    /  (| :   /  (_ /   

              = / ..  | | ::    =   c  .  | /   
           . ]_) _) __,_w |_|_o_  o _)   w_ q_7  |_)  > 
           (_)  /          ( /  (_/ : /  /   /                   .        | /   c  .   c  | 
            > _   _o_  o > _o  4_|_)   w_ q_7  _e_w  |_ 
             /. (_S   (  /      (_/ : /  /    . 

          = / ..  |         |     . |  :   : |  
       . ]_) _) __,_w |_,_8,_p  q   _|_,_8_w   |  _  |_o |_c 
       (_)  /      .    /  (_S  :    /  /  (|                  . /  .  |    ..  | / c   .    c  . |
             ]_,_)_,_o_  |_7_,_  __,_ |_)_w  , q_  _e_w   |
                :    . :.   :      /  /    / 

               = / ..  |  .     .  : | |    / | 
            . ]_) _) __,_w |_o_,_  4_  ]_,_o_o |_|_c  4_)_|_ 
            (_)  /       :   .            .        ..  | ..  / .    |. ~   ..   .  . .        
       __,_w | __ _)_9  o > | | q  __,_w_,_  _e_o  o ]_,_w q_ 
             /      /  /     :  /      :  /c 

            = / ..  | | /   .          .     
          . ]_) _) __,_w |_|_)_o  4_  q  o_o_e_o  4_  . q_7
         (_)  /             /  (        (_) /c            ..     c  | @  |   = : .  = . |  :   | 
           __,_w    q_|q_ ]_ |   _)_,_9 _)  | 4_,_w  |q 
               (_S / / /  :  (_S    /  /     / / 

              = / ..  |       . |  :  |     | =
           . ]_) _) __,_w |_o  4_o_8   |  _ q_|_7   _o |_)
           (_)  /            /  /  / .  (_S              . /   .  ..       .      | :     | 
          ]_,_)  _o_  __,_,_7_o  _,_c  4_  . |_,_w q >  |_ 
             (_S     .    / :   .  (_)    /   . 

            = / ..  | |     |       | .  c   | 
          . ]_) _) __,_w | |]_o  | |_7 4_  . |_,_o_w >  |_ 
         (_)  /      /    (|    .  (_)       .            c   . |     : .. c .   /   c    . | 
         > q_w   q_ |_7  . _ _ __,_w   4_) o ]_w   ,_p | 
          /   / /  .  (_): /     /        (_S   / 

            = / ..  |        ..       c  |  . 
       !  . ]_) _) __,_w |_7 . _,_o_8  __,_w  >   w_,_ |_,_  
         (_)  /      . (_) :       /   (_/ ::  .: / 

            | :      . |     :   ..      . .  |: 
          . |_,_w q >  ]_,_ |]_   ]_o  , __,_w_8  o ]_   |_ 
          (_)    /    :  .  /            /   

             = / ..  |  .     ||   |    c   : 
           . ]_) _) __,_w |> _9  4_  4_||q_7 | _7   w  ]_o 
          (_)  /       /   .    /   /c  (_/ /           | : / c |   |  |     .. .          / |  . 
      . |_,_)_w |  _7|q_o |  _  , __,_9   q  > _o  4_) |> _9 
      (_)      (_. /   /.      /  /   /       /  

             = / ..  |     : | :      | ..  |: 
           . ]_) _) __,_w |_  >  q_ |_o  q_7 , q | __ q_ |_ 
          (_)  /      : /   (/:    /c   /    /.            c  .  |          c   . |      / . |
          w_ q_7  |_ >   q ]_  ,  w_7q  c |_  4_  (_)_,_ |
         (_/ : /  / :   / / .   (_/  / (_ .  .    : 

      = / ..  |  .:     :  .       .          
    . ]_) _) __,_w |_8_,_  q  4_,_w_7 q  __,_ _c  , . _o  . q_7
   (_)  /          /      /  . : /    (_)   (_) /c 
				- Behnam


=begin=
 
krgdn
GSm v GraQ jngl dnyast krgdn
Gvn nyk bngrym, Gh zybast krgdn

byhvdh Hmlh br ks v naks nmy~brd
SaKS agr Gh tyz v mhyast krgdn

Syr drndh nyst v mar gzndh nyst
yeny kh nh Jyan, nh frybast krgdn

ba madh~aS KSvnt v tndy nmy~knd
jntlmn ast krgdn, Aqast krgdn !

frCt~Tlb nbvdh, Str~mrQ Sahd ast
Gvn av nrfth az Gp v az rast krgdn

Tavvs nyst ba pr rngyn v zrq v brq
ykrngyS vly Gmn Arast krgdn

Gvn blblan kh rvdh~drazy knnd nyst
ba fK v fK KvyS KvS~Avast krgdn

bvzynh nyst, pStk v varv nmy~znd
karS nh az bray tmaSast krgdn

hrgz nkrdh Kramydny Gv kbk
az ayn tXahrat mbrast krgdn

nh eaj fyl dard v nh pvst plng
by~aetna bh jyfh dnyast krgdn

Gvn Kvk tn bh Kft v Kary nmy~dhd
angar mal ealm balast krgdn

nafS Hsd bh nafh Ahv nmy~brd
by~eqdgyS vaxH v pydast krgdn

dr fylmhay "raz bqa" kmtr Amdh
dvr az dyar rmz v memast krgdn !

gr by~Qrx ngah knymS bh GSm dl
anCaf my~dhym kh zybast krgdn

anCaf my~dhym kh ba Klq v Kvy KvyS
ansan pak~nyt v valast krgdn

nan ra bh nrK rvz nKvrdh~st lqmh~ay
farQ z erxh v z tqaxast krgdn

Hrf az hnr nmy~znd v ahl laf nyst
byganh ba tXahr v QvQast krgdn

yk lHXh adeay rsalt ndaSth
ayn Kvd rsalty~st kh darast krgdn

farQ z qyl v qal hnrmnd~hay ma
dr kar KvyS grm tqlast krgdn

ba Ser KvyS klh mrdm nmy~brd
eaql~tr az shyly v Chbast krgdn

az Ser nv, Skayt byja nmyknd
blkh elaqmnd bh nymast krgdn

pvsydh mQz nyst v Azadh fkrt ast
Gvn nh memm v nh mklast krgdn

varsth az grftgy aydivlvJy~st
gamy jlv~tr az hmh mast krgdn

ba dvstan bh Qyr mHbt nmy~knd
ba dSmnan bh Hal mdarast krgdn

raxy Sdh kh zSt~tryn janvr Svd
zybayyS drst hmyn~jast krgdn !


ta zndh hst, qdr bdanyd dvstan
qdrS Gra Hvalh bh frdast krgdn

frda kh mrd v rft, br amvaj aSktan
tabvt av, Gv qayq dryast krgdn

aynk bh baQ~vHS, bdvr dyar KvyS
Gvn mn, Qryb v Ksth v tnhast krgdn


=end=
Poetry Home Page